top of page
LILJA og Jo. Foto - Hanne-Kjersti Iverse

Oddrun Lilja/Jo Skaansar

Oddrun Lilja er en gitarist som har preget den geografisk
grenseoverskridende delen av Norges improvisasjonsmiljø i en årrekke,gjennom band som Moksha, Bugge Wesseltofts 

New Conception of Jazz og Frode Haltlis Avant Folk. Hun er også plateaktuell under artistnavnet LILJA - 

de siste årene har hun reist verden rundt for å samarbeide med tradisjonsmusikere og artister i ulike deler av verden. 

Hun har blant annet jobbet med ragamusikere i India, gnawamusikere i Marokko,sirkusartister i Etiopia og palestinere i en 

flyktningeleir i Libanon.
Med inspirasjon i disse reisene har hun skrevet verket «LILJA:Marble», som kommer ut på Jazzland recordings i april 2020.

Jo Skaansar er bassist, komponist og psykolog fra Lillehammer, utdannetfra jazzlinja ved NTNU, Norges Musikkhøgskole 

i Oslo og Universitetet i Oslo. Han jobber frilans i inn- og utland med en rekke artister og bandinnen jazz og folkemusikk, 

for eksempel LILJA, Anne Hytta, Camilla Granlien, Hayden Powell trio, Urban Tunells Klezmerband, Espen Rud,
Kristoffer Kompen og Jacob Young. Han har spilt med artister som Beady Belle, Jon Christensen, Steve Dobrogosz, 

Hot Club de Norvege, Sinikka Langeland, Trygve Seim, Sølvguttene, Ulf Wakenius og Kenny Wheeler.
Skaansar har gitt to egne album: «Den blåaste natt» (2010) og «Fange av mi tid» (2019), og ellers medvirket som bassist på over 40
plateinnspillinger.

Foto: Hanne-Kjersti Iversen.

www.lilja.world

bottom of page