top of page
Ruth.jpg

Ruth Wilhelmine Meyer


Ruth er en helt særegen stemmekunstner som er inspirert av etniske vokalklanger, klassisk vokaltradisjon, norsk folkemusikk og utvidete stemmeuttrykk fra avantgardetradisjonen. Hun har utviklet et klanglig vokalt uttrykk med et stemmeomfang på mer enn 6 oktaver. Dette uttrykket gjør henne etterspurt til både konserter, sceneproduksjoner, filmmusikk, lydinstallasjoner og innspillinger over hele verden.

Hun vant Edvardprisen i 2019 i kategorien utfordrer.

Wilhelmine.no

bottom of page