top of page

Instrukser til interaktiv konsert Borggården 03.09 kl 17: 

 

  1. KULOKK FRA TOLGA (2-3 min)

 

Laura spiller «Kulokk fra Tolga» på klokkene, Eli og Julie synger lokken to ganger.

 

Que: Start dronen når Eli begynner med tekst-lokk

Bli med: Spill/syng med på grunntone og kvint (F+C) - tonene ligger i klokkene. Start forsiktig før gradvis crescendo.

 

2. VOXLAB «MELT INTO THE CITY» (5 min)

 

Visobel og Martyna improviserer alene med klokkespillet, og gir tegn til deltakelse fra oppmøtte etter ca.3 minutter.

 

Que: Tegn fra Visobel og Martyna

Bli med: 

  1. Valgfri lavfrekvent drone (ca. 1 min)

  2. Halvparten holder valgfri lavfrekvent tone, andre halvpart plystrer lyst med mye luft 

 

3. JULY AUGUST «SEPTEMBER» (4-5 min)

 

Laura spiller intro på «September». Julie og Jenny gir tegn til deltakelse

 

Que: Signal fra Julie og Jenny på hvor improvisasjonsdelen starter og slutter.

Bli med: D Bm F#m A - bli med på akkordrekka, eller improviser melodilinjer over akkordene.

 

Overgang: Etter siste «And the world goes where the birds are flying», bli med på drone på E (ligger I klokkene)

 

4. INGER HANNISDAL 

 

Inger improviserer med Laura.

 

Bli med: e-drone

 

5. JENNY AUGUSTA «Woman» 

 

E-dronen blir gradvis til en d-drone. Ruth Wilhelmine og Julie improviserer med klokkene.

Jenny Augusta spiller etterhvert introakkordene på «Woman».

 

Bli med: Koring på ordet «woman» + refrenger. Lytt og lær underveis! 

Akkorder ref: F - Bb - Gm - Dm C

 

6. KVINNELARM

 

Call-and-response sekvens med Laura og alle oppmøte. Lag mye lyd - 3 ganger. Sekvensen avsluttes med 3 klokkeslag

 

7. «HEIEMO OG NYKKJEN»

 

Eli starter sangen som bærer 9 vers.

 

Bli med: Syng/spill passende toner, evt. syng/spill med på omkvedene:

«Med minne» + «To Rosur søver derinne»

Que: Bli med fra 4. Vers (når flere kvedere deltar)

 

 

ENGLISH

  1. KULOKK FRA TOLGA (2-3 min)

 

Laura Marie plays «Kulokk fra Tolga» på klokkene, Eli and Julie sing it twice. 

 

Que: Start drone when Eli shouts «kom kua» 

Join here: play/sing roots and fifth (F+C) - notes are in the clocks. Start soft then crescendo.

 

2. VOXLAB «MELT INTO THE CITY» (5 min)

 

Visobel og Martyna plays alone with carillon and gives a sign after 3 minutes when people can join. 

 

Que: Sign from Visobel og Martyna

Join : 

  1. Sing chosen low not drone (ca. 1 min)

  2. Some start high-pitched whistling / attempting to whistle with a lot of air, disappear 

 

3. JULY AUGUST «SEPTEMBER» (4-5 min)

 

Laura plays intro på «September». Julie and Jenny gives sign for participation

 

Que: Signal from Julie and Jenny where improvisasjon starts and ends

Join: D Bm F#m A - play along this chords, or melodies on the chords.

 

Transition: after «And the world goes where the birds are flying», join on drone E (listen to Carlloin)

 

4. INGER HANNISDAL 

 

Inger improvises with  Laura.

Join : e-drone

 

5. JENNY AUGUSTA «Woman» 

 

E-dronen becomes  d-drone. Ruth Wilhelmine og Julie improvise with carllion.

Jenny Augusta plays chords on  «Woman».

 

Join : choir «woman» + refrain. Listen and learn as we play! 

Chords ref: F - Bb - Gm - Dm C

 

6. KVINNELARM

 

Call-and-response sequence with Laura and everybody. Make noise - 3 times. Sequence ends with three beat from carllion

 

7. «HEIEMO OG NYKKJEN»

 

Eli starts with the 9 verse long song

 

Join: play  tones E H , or sing omkvedene:

«Med minne» + «To Rosur søver derinne»

Que: Join from 4. Vers (when more singers join)

bottom of page